Sociale media in het speciaal onderwijs

Alle lesideeën op een rij

Elk idee biedt input voor een les van circa 20 minuten. Er staan soms ook tips voor een uitgebreidere variant. Het lesidee is een voorzet, uiteraard kun je alles naar eigen inzicht aanpassen. Kijk wat er mogelijk goed aansluit bij jouw leerlingen.

Lesidee 1: Wat maakt mijn school bijzonder?

Onderwerp:

Interview

Doel:

Inzicht krijgen in hoe de media het nieuws verzamelen. De leerlingen leren informatie verwerven uit gesproken taal. Ze leren ook die informatie mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Voorbereiding

 • Maak in 10 minuten een korte animatie over wat een interview is.
 • Gebruik hiervoor de gratis app Adobe Voice.
 • In deze app kun je makkelijk foto’s, pictogrammen, tekst, spraak en geluid aan je animatie toevoegen.

Materiaal

 • Pen en papier
 • Digibord
 • iPad met iMovie

De les

Oriëntatie

 • Wat is een interview?
 • Heb je weleens een interview gezien?

Uitleg

 • Toon de animatie op het digibord.
 • Geef de open vraag: Wat is leuk aan mijn school?
 • Geef de gesloten vraag: Ben je blij dat je op deze school zit?
 • Maak drietallen en verdeel de rollen: journalist, leerling, cameraman.
 • Pak de iPad en laat klassikaal zien hoe je de camera opent en de video inschakelt.
 • De kinderen gaan aan de slag en filmen het interview met de iPad.

Evaluatie

Stel de volgende vragen:

 • Heb je tijdens het interview iets gehoord wat je nog niet wist?
 • Wat was het verschil tussen de twee vragen?
 • Hoe vond je het zelf gaan?

Tips

 • Na de les kun je het interview meer tot de verbeelding laten spreken door gebruik te maken van iMovie:
 • Kies ‘theater’ > ‘film’ > Kies het sjabloon ‘CNN iReport’ of ‘nieuws’.
 • Laad het interview in iMovie.
 • Zet de interviews in het ouderportaal.

Bron:

Stichting Orion

Toelichting op de lesideeën:

Elk idee biedt input voor een les van circa 20 minuten. Er staan soms ook tips voor een uitgebreidere variant. Het lesidee is een voorzet, uiteraard kun je alles naar eigen inzicht aanpassen.

Lesidee 2: Verander de ander

Onderwerp:

Grappig of pesten?

Doel:

Leerlingen laten inzien dat iets wat de een grappig vindt, kwetsend voor de ander kan zijn.

Voorbereiding

 • Maak foto’s van jezelf met verschillende apps waarmee je iemands uiterlijk kunt veranderen, zoals Toca Hair Salon Me en Funny Face.
 • Zet de bewerkte foto’s klaar voor vertoning op het digibord.

Materiaal

 • Laptop of tablet met deze apps
 • Digibord

De les

Oriëntatie

 • Wie kent er apps waarmee je iemands uiterlijk kunt veranderen?
 • Waarom zijn die apps zo leuk?

Uitleg

 • Laat op het digibord de apps met bijbehorende foto’s van jezelf zien.
 • Vraag je leerlingen:
 • Wat vind je van deze foto’s? Zijn ze grappig?
 • Wat vind je ervan als het een foto van jezelf zou zijn? Is het dan ook leuk?
 • Zou je zo’n foto van een klasgenoot online zetten omdat het grappig is?
 • Wat doe je als iemand die foto niet leuk vindt en niet wil dat je ‘m online zet?
 • Hoe heet het als je de foto tóch online zet, ook al wil je klasgenoot dat niet?

Evaluatie

Stel de volgende vraag:

 • Wat heb je geleerd van het praten over deze foto’s?

Tips

 • Je kunt ook een stapje verder gaan en foto’s van de leerlingen bewerken, of ze elkaars foto’s laten bewerken op het digibord. Of je laat ze oefenen met foto’s van de president van Amerika, de koning en andere bekende mensen.
 • Voor het online zetten van een foto van iemand moet je altijd eerst toestemming aan die persoon vragen.

Lesidee 3: Zing maar mee!

Onderwerp:

Kinderkaraoke

Doel:

Taalgevoel bij kinderen ontwikkelen door middel van songteksten.

Voorbereiding

 • Zoek op YouTube de instrumentale versie van ‘Laat het los’ uit de animatiefilm ‘Frozen’ op.
 • Zet de clip klaar voor vertoning op het digibord.
 • Print de songtekst uit.

Materiaal

 • Digibord
 • Laptop
 • Blaadjes met de songtekst van ‘Laat het los’

De les

Oriëntatie

 • Waar bestaat een liedje uit?
 • Hoe noem je meezingen met een clipje waarbij je alleen de muziek hoort en de tekst ziet?

Uitleg

 • Vraag de leerlingen hun (Nederlandstalige) lievelingsliedje te noemen en vraag of ze het liedje ‘Laat het los’ uit ‘Frozen’ kennen.
 • Leg uit dat ze dat nummer gaan zingen door middel van karaoke.
 • Deel de blaadjes met de songtekst uit en lees de tekst hardop voor.
 • Laat de kinderen het liedje zingen met het blaadje voor zich.
 • Vertoon via de laptop de instrumentale karaokeversie van het nummer op het digibord.
 • Laat de hele klas meezingen met de tekst die in beeld verschijnt.
 • Vraag de leerlingen of de tekst woorden bevat die ze niet kennen.
 • Behandel die woorden of haal zelf een aantal woorden uit de tekst die je wilt bespreken.

Evaluatie

Stel de volgende vragen:

 • Hoe was het om mee te zingen met het liedje?
 • Wat is er veranderd nu je alle woorden kent?

Tips

 • Via Google kun je talloze (kinderkaraoke)liedjes vinden. Laat leerlingen hun lievelingsliedje opzoeken.
 • Als je leerlingen niet kunnen lezen, dan zing je een (eenvoudig) liedje voor en kunnen ze het zo uit hun hoofd leren.
 • Liedjes in een andere taal is een optie als de leerlingen wat meer aankunnen.

Met dank aan de Verhalenfabriek

Lesidee 4: Beroepen en talenten

Onderwerp:

Welke talenten heb jij?

Doel:

Leerlingen laten inzien welke beroepen en talenten nodig zijn voor het maken van een computerspel. En ze laten nadenken over hun eigen talenten en toekomstige beroep.

Voorbereiding

 • Zoek het computerspel Minecraft op.
 • Zet het spel (of demo) klaar voor vertoning op het digibord.

Materiaal

 • Pen en papier
 • Laptop
 • Digibord

De les

Oriëntatie

 • Wat vind je leuk om op de iPad te doen?
 • Welke games ken je?

Uitleg

 • Vertel de leerlingen dat ze een populair computerspel te zien krijgen.
 • Laat Minecraft op het digibord zien.
 • Stel de volgende vragen:
 • Wat voor beroepen hebben de mensen die bij Minecraft werken?
 • Welk(e) talent(en) moet je bezitten om zo’n beroep uit te kunnen oefenen?
 • Welk(e) talent(en) heb jij?
 • Voor welke beroepen zou je die later in kunnen zetten?
 • Laat de leerlingen een woordspin maken: ze schrijven het beroep op een stuk papier en plaatsen daar omheen woorden die aangeven wat ze nodig hebben om dat beroep uit te kunnen oefenen.

Evaluatie

Stel de volgende vragen:

 • Was het moeilijk om beroepen en talenten te bedenken?
 • Hoe vond je het om over je eigen talent(en) en toekomstige beroep na te denken?

 

Tip

 • Leerlingen kunnen voor het maken van een woordspin Bubble.us (of Word) gebruiken en de woordspin op het digibord presenteren.

Lesidee 5: Vind het goede woord

Onderwerp:

Digitale speurtocht

Doel:

Kinderen handigheid bijbrengen in het surfen op het web en tegelijkertijd hun taalontwikkeling stimuleren.

Voorbereiding

 • Bedenk een aantal antoniemen voor de digitale speurtocht.

Materiaal

 • Laptop
 • Digibord
 • Tablets

De les

Oriëntatie

 • Wat zijn antoniemen?
 • Wie kan een paar antoniemen noemen?

Uitleg

 • Leg uit dat antoniemen woorden zijn die een tegengestelde betekenis hebben, zoals zwart-wit, hartig-zoet en koud-warm.
 • Vertel de leerlingen dat ze in groepjes een speurtocht op internet gaan doen met hun tablet.
 • Laat op het digibord een rijtje woorden zien waarvan ze online een antoniem moeten zoeken.
 • Geef daarbij aan dat ze van elk gevonden woord de eerste letter moeten opschrijven. Als ze alle antoniemen hebben gevonden en alle eerste letters van die woorden hebben opgeschreven, vormen die letters een nieuw woord.
 • Laat ze allemaal tegelijk beginnen. Het groepje dat als eerste het nieuw gevormde woord vindt, heeft gewonnen.

Evaluatie

Stel na afloop de volgende vragen:

 • Hoe was het om online naar antoniemen te zoeken?
 • Als antoniemen woorden met tegengestelde betekenis zijn, hoe noem je dan woorden met dezelfde betekenis?

Tips

 • De moeilijkheidsgraad van de antoniemen is aan te passen aan het niveau van de leerlingen.
 • Behalve antoniemen kun je ook met synoniemen of homoniemen werken.

Lesidee 6: De kracht van internet

Onderwerp:

Twitter

Doel:

Laten zien dat internet een openbaar netwerk is, hoe groot het is en hoe snel het werkt.

Voorbereiding

 • Maak een Twitter-account voor je klas aan.
 • Maak een klassenfoto waarop alleen de handen van je leerlingen in beeld zijn.

Materiaal

 • Papier en pen
 • Laptop of smartphone

De les

Oriëntatie

 • Wat is Twitter en wat kun je ermee doen?
 • Wat betekent ‘twitter’ en ‘tweet’? Wat hebben die woorden met het Twitter-logo te maken?
 • En wat is dan een ‘retweet’?

Uitleg

 • Leg uit dat de klas de groepsfoto met een bijzondere oproep op Twitter gaat zetten.
 • Die oproep is het verzoek de tweet met foto te retweeten om zoveel mogelijk retweets te krijgen.
 • Stel de volgende vragen:
 • Welke informatie zet je in de tweet?
 • Waar moet je op letten bij het opstellen van de tekst voor de tweet?
 • Leg uit dat ze in de tweet vragen om de foto te retweeten en met een toelichting waarom, bijvoorbeeld: we hebben een les over internet en proberen het record retweets te verbreken.
 • Laat de leerlingen in groepjes van drie of vier een tweet bedenken en opschrijven. Kies de leukste om te versturen.
 • Verstuur via het Twitter-account de tweet met de klassenfoto.
 • Wacht reacties af tot de volgende dag. Bekijk dan hoeveel retweets er zijn.

Evaluatie

Stel de volgende vragen:

 • Wat vond je leuk aan het maken van de tekst voor de tweet?
 • Wat vond je moeilijk?
 • Waar zou je nog meer tweets over kunnen versturen?

Tip

 • CC je tweet naar Remco Pijpers en Kennisnet.

Lesidee 7: What’s happy?

Onderwerp:

Wijs appen

Doel:

Leerlingen bewustmaken van wat wel en wat niet leuk is om met WhatsApp te doen en daar afspraken over maken.

Voorbereiding

 • Leg papier en stiften op de tafels klaar.
 • Hang een grote poster aan de muur of op het prikbord.

Materiaal

 • Grote vellen papier, twee per groepje
 • Stiften
 • Poster voor aan de muur/op het prikbord

De les

Oriëntatie

 • Wat is WhatsApp en wat kun je ermee doen?
 • Uit welke taal komt het woord ‘whatsapp’ en waar is het van afgeleid?

Uitleg

 • Laat de leerlingen in groepjes van vier een leuk en een niet-leuk ding bedenken dat je met WhatsApp kunt doen.
 • Vraag ze met stift op het ene vel het positieve en op het andere vel het negatieve ding te schrijven.
 • Hang alle vellen op het bord.
 • Bespreek welke drie dingen de leerlingen het allerbelangrijkst vinden.
 • Schrijf de drie belangrijkste negatieve dingen (‘What’s niet’) op de linkerzijde en de drie belangrijkste positieve dingen (‘What’s wel’) op de rechterzijde van de poster.
 • Spreek af dat de leerlingen zich aan de afspraken op de poster houden.

Evaluatie

Stel na afloop de volgende vragen:

 • Hoe was het om een positief ding te bedenken?
 • Hoe was het om een negatief ding te bedenken?
 • Hoe kan de poster helpen om wijs te whatsappen?

 

Tips

 • Maak met de klas een ‘What’s  niet’/‘What’s wel’-poster of gebruik de poster op mijnkindonline.nl.
 • Op mijnkindonline.nl staat ook een uitgebreidere variant van deze les.

Lesidee 8: Skypen met de hond

Onderwerp:

Skypen

Doel:

Kinderen laten zien hoe je met andere mensen contact kunt maken.

Voorbereiding

 • Zoek iemand die tijdens de les met de klas wil skypen: een dierenarts, een medewerker van de kinderboerderij of dierenwinkel, of een ouder/kind met een huisdier.
 • Leg hem/haar de bedoeling van de les uit en maak afspraken.
 • Zet Skype klaar op de laptop of het digibord.

Materiaal

 • Laptop
 • Digibord
 • Smartphone

De les

Oriëntatie

 • Op welke manieren kun je met andere mensen contact maken?
 • Wat is een goede manier om met elkaar te praten en elkaar tegelijkertijd te zien?

Uitleg

 • Vraag de klas om gezamenlijk drie vragen te verzinnen over een bepaald dier.
 • Leg ze uit dat ze die drie vragen via Skype gaan stellen aan:
 • een dierenarts (voor serieuzere vragen van oudere kinderen);
 • een medewerker van de kinderboerderij of dierenwinkel, of het dier zelf (voor jongere kinderen).
 • In het laatste geval speelt het baasje van het dier een rollenspel: na een vraag van de klas doet het baasje alsof hij/zij met het dier aan het overleggen is en geeft dan namens het dier antwoord.
 • Maak na afloop met de smartphone een klassenfoto voor het digibord, met het dier in het midden, en stuur die naar alle ouders.

Evaluatie

Stel de volgende vragen:

 • Wat vonden jullie fijn aan het skypen?
 • Zijn jullie vragen over het dier beantwoord?

Tip

 • Gebruik Google Hangouts als het lastig is om een foto te maken omdat het dier niet stilzit.

Lesidee 9: Hoe word je een Google-kampioen?

Onderwerp:

Google

Doel:

Handige trucjes leren om te vinden wat je zoekt met behulp van Google.

Voorbereiding

 • Zet een laptop verbonden met het digibord klaar.
 • Bedenk een aantal geschikte (zoek)termen, bij voorkeur met een dubbele betekenis.

Materiaal

 • Laptop
 • Digibord
 • Tablets

De les

Oriëntatie

 • Wat is een zoekmachine en welke is de bekendste?
 • Waar komt de naam Google vandaan?

Uitleg

 • Laat de klas op het digibord de volgende twee trucjes zien die je met Google kunt uitvoeren:
 • 1. Met ‘advanced search’ (zoekhulpmiddelen) kun je de zoekopdracht verfijnen door er bijvoorbeeld dubbele aanhalingstekens omheen te zetten. Daarmee zoek je naar een groep woorden in exact die woordvolgorde.
 • 2. Voor het uitsluiten van een woord zet je een minteken (‘-‘) voor dat woord.
 • Vraag de leerlingen of ze zelf nog slimme Google-trucs kennen en laat die ook op het digibord zien.
 • Geef een aantal andere zoektermen met een dubbele betekenis (bijvoorbeeld ‘ijs’) en laat ze in groepjes op een tablet verschillende zoekopdrachten uitvoeren met de genoemde trucjes.

Evaluatie

Stel na afloop de volgende vragen:

 • Welke trucjes zijn makkelijk?
 • En welke wat moeilijker?
 • Wat vind je handig aan de trucjes?

Tips

 • Een eenvoudige uitleg over Google is te vinden op www.willemwever.nl.
 • Kijk voor alles wat er met Google mogelijk is op Google Tips.

Lesidee 10: Maak een QR-code in 8 stappen

1

Ga naar www.schooltv.nl. Typ het onderwerp, bijvoorbeeld ‘Tweede Wereldoorlog’, in de zoekbalk.

2

Kies uit de resultaten het filmpje: ‘Het Klokhuis, Tweede Wereldoorlog’.

3

Kopieer de URL (https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-tweedewereldoorlog/#q=tweede%20wereldoorlog) van het filmpje.

4

Ga nu naar www.qrstuff.com en plak de URL van stap 3 in de balk.

5

De QR-code verschijnt bij ‘QR code preview’. Klik op ‘download QR code’.

6

Print de code en hang hem op in de klas.

7

Installeer de app i-nigma op de tablets van de leerlingen. Download deze app gratis vanuit de Apple App Store of Google Play Store.

8

Laat de leerlingen de QR-code met deze app scannen en klikken op ‘go online’.

Lesidee 11: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Onderwerp:

Fotografie

Doel:

Leerlingen laten ontdekken wat er voor nodig is om een goede foto te maken.

Voorbereiding

 • Laat je leerlingen een foto maken vanuit hun huiskamer, bijvoorbeeld met het raam in beeld als venster op ‘buiten’. Laat ze deze foto naar je mailen of appen.
 • Zet een slideshow met de foto’s klaar voor vertoning op het digibord.
 • Alternatief: Zoek (of maak) drie foto’s van hetzelfde onderwerp, waarbij het steeds op een andere manier in beeld is gebracht.

Materiaal

 • Laptop
 • Digibord

De les

Oriëntatie

Waar moet je aan denken als je een foto maakt?

Uitleg

 • Bekijk de foto’s met de klas op het digibord.
 • Vraag welke elementen belangrijk zijn bij het maken van een foto.
 • Bespreek:
 • 1. Scherpte: Kun je herkennen wat er op de foto staat? Houd je de camera stil?
 • 2. Belichting: Is er voldoende licht? Waar ga je staan (als er bijvoorbeeld fel zonlicht is)?
 • 3. Kader: Wat wil je in beeld brengen? Sta je er dicht genoeg bij? Is er niet te veel ‘ruis’ omheen?
 • Laat de leerlingen in groepjes van drie of vier foto’s maken van elkaar of van voorwerpen in de klas.
 • Vraag na een minuut of vijf een leerling uit elk groepje een presentatie te geven van de foto’s.
 • Bespreek per groepje op welke dingen ze hebben gelet.
 • Kies gezamenlijk de beste foto.

Evaluatie

Stel na afloop de volgende vraag:

 • Wat ga je anders doen als je de volgende keer een foto maakt?

Tips

 • Laat je leerlingen eventueel het effect van filters uitproberen op Instagram of bewerk foto’s met Pixlr Editor, www.pixlr.com.
 • Ga op fotosafari met je klas, maak ergens een mini-reportage van. Gebruik bijvoorbeeld de app Comic Life om er een fotostrip van te maken.

Lesidee 12: Wat eten we vandaag?

Onderwerp:

Online ‘lunchen’

Doel:

Kinderen laten zien hoe klein de wereld kan zijn via sociale media.

Voorbereiding

 • Zoek een meewerkende school in het buitenland via een stedenband, bijvoorbeeld in Suriname of de Nederlandse Antillen, of via een andere connectie.
 • Laat leerlingen met een tablet of smartphone foto’s maken van hun lunch.
 • Maak een (tijdelijke) Facebookpagina of Twitter-account aan voor de lunchfoto’s van de klas.
 • Upload de foto’s op Facebook of Twitter. Of mail de foto’s naar de andere school.
 • Spreek af met de klas in het buitenland om de lunchfoto’s online te delen.

Materiaal

 • Digibord
 • Wifi
 • Tablets of smartphones

De les

Oriëntatie

Wat weten we over eten in andere landen?

Uitleg

 • Bekijk de lunchfoto’s van jouw klas op het digibord.
 • Stel de volgende vragen:
 • Wat valt je op?
 • Wat vind je lekker/niet lekker?
 • Wat is gezond/niet gezond?
 • Laat op de kaart zien waar het andere land ligt, markeer ook Nederland, om te laten zien wat de afstand is. Vertel erbij hoe lang de reis ernaartoe is.
 • Bekijk gezamenlijk de lunchfoto’s uit het buitenland.
 • Vergelijk deze met jullie foto’s door dezelfde vragen te stellen (Wat valt je op? Etc.)

Evaluatie

Stel na afloop de volgende vragen:

 • Wat heb je geleerd vandaag?
 • Wat was er nieuw voor je?

Tips

 • Installeer Skype en bespreek dan met de leerlingen hier en daar wat er opviel of wat ze ervan vonden om elkaars foto’s te bekijken.
 • Oefen van tevoren een Skype-videogesprek. Lukt het om verbinding te krijgen? Werkt alles qua beeld en geluid?

Lesidee 13: Laat je digitale wereld zien

Onderwerp:

Online leefwereld

Doel:

De docent bewustmaken van de digitale wereld van zijn/haar leerlingen.

Voorbereiding

 • Geen voorbereiding nodig

Materiaal

 • Digibord
 • Wifi

De les

Oriëntatie

 • Wat kun je allemaal online doen?

Uitleg

 • Bespreek wat er bij de digitale wereld hoort: Instagram, Minecraft, Skypen, WhatsApp, YouTube, et cetera.
 • Vertel dat er vroeger alleen een offline wereld was en dat je graag wilt weten wat zij in deze tijd online meemaken.
 • Laat je leerlingen om de beurt vertellen:
 • Wat doe je online? Hoe vaak per dag en hoe lang?
 • Wat vind je op dit moment de leukste filmpjes op YouTube?
 • Wat voor spel is je favoriet? Weten je ouders ook hoe het werkt? Doe je dat alleen of met wie speel je samen?
 • Geef een paar leerlingen de gelegenheid hun online wereld op het digibord te laten zien, bijvoorbeeld Minecraft, MovieStarPlanet e.d.

Evaluatie

Stel na afloop de volgende vragen:

 • Hoe vond je het om in de klas over jouw online wereld te praten?
 • Welke dingen waren nieuw voor je?

Tips

 • Laat wekelijks een andere leerling een presentatie voorbereiden over zijn of haar digitale wereld.
 • Laat de leerlingen een top 5 van grappige filmpjes van vloggers samenstellen.
 • Als introductie van de offline wereld kun je bijvoorbeeld het filmpje ‘Mobiel bellen in 1999’ laten zien: www.youtube.com/watch?v=0u0RQk2Z1-o of http://stmko.nl/mobiel.

Lesidee 14: Hoe was het vandaag op internet?

Onderwerp:

Internet

Doel:

Bevorderen van het contact tussen volwassenen en jongeren met betrekking tot internet door alles wat met internet te maken heeft bespreekbaar te maken.

Voorbereiding

 • Geen voorbereiding nodig

Materiaal

 • Geen materiaal nodig

De les

Oriëntatie

Wat is internet en wat kun je er allemaal mee?

Uitleg

 • Leg uit dat internet een breed begrip is waar veel zaken onder vallen, zoals e-mail, Skype, apps, games, Whatsapp en Facebook.
 • Vertel dat het belangrijk is dat volwassenen en tieners met elkaar bespreken wat ze op internet meemaken.
 • Begin een klassengesprek met behulp van de volgende vragen:
 • Welke game-karakter zou wel een dagje naast jou in de klas mogen zitten?
 • Wat was je grootste, grappige blunder in Minecraft?
 • Als de maker van Minecraft vandaag onze school zou bezoeken, wat zou je dan van hem willen weten?
 • Als je een Minecraft-les mocht geven, wat zou je dan aan je klasgenoten leren?
 • Als jij morgen leraar zou zijn, wat wil je de klas dan leren over internet?
 • Geef je leerlingen de opdracht een vraag over internet te bedenken die ze graag beantwoord willen zien en laat ze die vraag naar je mailen.
 • Bespreek elke week in de klas een vraag. Die kun je dan ‘De Vraag van de Week’ noemen.

Evaluatie

Stel na afloop de volgende vragen:

 • Hoe vond je het om in de klas over internet te praten?
 • Welke dingen waren nieuw voor je?

Tip

 • Kijk voor meer vragen op www.mijnkindonline.nl. Zoek op ‘25 manieren om te vragen: Hoe was het op internet vandaag?’

Lesidee 15: Ontmasker de faker

Onderwerp:

Facebook-faker

Doel:

Het creëren van bewustzijn bij leerlingen dat niet iedereen op Facebook is wie hij/zij zegt te zijn. En ze manieren leren om daar achter te komen.

Voorbereiding

 • Zet het Editie.nl-filmpje over Facebook-fakers klaar voor vertoning op het digibord.
 • Bekijk de website ‘Ken je vrienden’ .

Materiaal

 • Laptop
 • Digibord

De les

Oriëntatie

 • Wat is een faker en waar komt het woord vandaan?
 • Wat is dan een Facebook-faker?

Uitleg

 • Laat op het digibord het Editie.nl-filmpje zien.
 • Leg de leerlingen uit dat er verschillende manieren zijn om Facebook-fakers te herkennen.
 • Introduceer de website ‘Ken je vrienden’.
 • Laat de leerlingen klassikaal ‘Ken je vrienden’ doen op het digibord.
 • Eventueel kun je leerlingen in groepjes laten overleggen op welke andere manieren je een faker kunt herkennen. Laat ze per groepje één suggestie terugkoppelen naar de klas.
 • Bekijk daarna de uitleg van de politieagent bij ‘Ken je vrienden’.

Evaluatie

Stel na afloop de volgende vragen:

 • Waar let je voortaan op als iemand je op Facebook benadert die je niet kent?
 • Waar op internet kunnen fakers nog meer zitten? (bv. MovieStarPlanet of spelletjessites)

Tip

 • Het Editie.nl-filmpje en andere tips over het herkennen van Facebook-fakers vind je op mijnkindonline.nl.