Sociale media in het speciaal onderwijs

Over Kennisnet

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs & ict. We zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur en delen onze kennis met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het onderwijs kan bij ons terecht voor ondersteuning bij de inzet van eigentijdse leermiddelen, het slimmer organiseren van het onderwijs en 21ste-eeuwse vaardigheden. Samen met de sectorraden stellen we hen in staat om hun ambities in het onderwijs te realiseren met ict.

Meer weten?
www.kennisnet.nl

KENNISNET-Logo2_Paars

Colofon

Hoofdredactie
Remco Pijpers

Eindredactie & coördinatie
Nicole van den Bosch

Teksten
Margreet Algra
Marjolijn de Cocq
Carla Desain
Jeannette Jonker
Suzanne Rethans
Alex Struyker Boudier
Rob Voorwinden

Fotografie
Rodney Kersten

Illustraties
De Ruimte Ontwerpers, Albert Hennipman

Vormgeving
De Ruimte Ontwerpers, Mark Schalken
& Maarten van Enkhuizen

Adviezen
Merijn Bartman
Elle Peters

Met dank aan
Annemien Boesveld
Rolf van de Bunt
Alfred Donker
Corine van Helvoirt
Suzanne Meijer
De geïnterviewden
Alle leerlingen die hebben getekend

Webbouw
Studio September

Uitgever
Stichting Kennisnet

© Kennisnet, 2015

ISBN 978-90-77647-65-3

Over de illustrator
Albert Hennipman is samen met Mark Schalken oprichter van de Ruimte ontwerpers. Samen werken ze aan sociaal-maatschappelijk geëngageerde opdrachten, dikwijls voor kwetsbare groepen uit de samenleving, van psychisch kwetsbare jongeren tot demente ouderen. Albert is ontwerper, tekenaar en geeft daarnaast les aan de Hogeschool voor de Kunsten aan de afdeling illustratie. Hij is zelf vader van een zoon die door BDD het reguliere onderwijs tijdelijk moest verlaten en o.a. op de TOV-school en de Fritz Redlschool heeft gezeten.